Hvorfor fungerer mit program ikke korrekt, når tilstanden Automatisk firewall er aktiveret


Hvis et tredjepartsprogram på din computer ikke fungerer ordentligt, når Personlig firewall i ESET Smart Security er i Automatisk tilstand, eller hvis et program kun arbejder, når firewall'en er i Interaktiv tilstand, skal du læse nedenstående oplysninger.

Regler, der er oprettet i Interaktiv tilstand gælder ikke i Automatisk tilstand. Automatisk filtreringstilstand (standardtilstand) tillader:

- al udgående kommunikation
- al indkommende kommunikation, som blev påbegyndt af et program, som allerede kommunikerede ud.

Automatisk tilstand er muligvis ikke egnet til brug sammen med programmer (f.eks. Bit Torrent), der initierer flere udgående forbindelser (kun én er tilladt), eller programmer, der er afhængige af ikke-initieret indgående kommunikation.

Hvis Automatisk tilstand forhindrer et program i at fungere ordentligt, kan du indstille Personlig firewall til Politikbaseret tilstand og aktivere to foruddefinerede regler, der simulerer adfærden i Automatisk tilstand. Se trinnene nedenfor, hvis du ønsker nærmere instruktioner:

  1. Fra hovedprogramvinduet i ESET Smart Security skal du trykke på tasten F5. Vinduet Avanceret opsætning vises.
  2. Klik på Personlig firewall i træstrukturen Opsætning i venstre side. Vælg Politikbaseret tilstand i rullemenuen Filtreringstilstand, og klik på OK.
  3. Tryk på tasten F5 for at åbne vinduet Avanceret opsætning. I træstrukturen under Opsætning skal du klikke på Regler og zoner, og derefter klikke på knappen Opsætning... i afsnittet Zone- og regeleditor.
  4. Markér afkrydsningsfelterne Tillad al udgående kommunikation og Tillad initieret indgående kommunikation, og klik derefter på OK to gang for at vende tilbage til hovedprogramvinduet (klik på Slå programtrævisning til/fra, hvis du ikke får vist individuelle firewall-regler).
Den personlige firewall vil nu fungere som den ville i Automatisk tilstand, men tillader samtidigt, at du definerer specifikke undtagelser (regler) for problematiske programmer